Менежментийн тогтолцоо

Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations.

Чанарын менежментийн тогтолцоо
Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations. Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations. Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тогтолцоо
Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations. Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations. Hasu Megawatt LLC through our manufacturing department, utilizing steel fabrication workshop facility (3200m2) with material laydown storage yard (2300m2) located in Ulaanbaatar, manufacturing and supplying various types of mining related steel structures that include
underground mine shaft sinking Galloway stage, man buckets, much buckets, auxiliary cage, crosshead, brattices, bulkheads, ventilation duct steelworks and multi-purpose portable preengineered and pre-fit facilities for remote operations.

 

 • Дэлхийд танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно

  алсын хараа
 • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан, харилцагч, зөв менежмент

  үнэт зүйлс
 • Хууль ёс, компанийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, үргэлж хөгжиж, шинийг эрэлхийлж Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулана.

  Эрхэм зорилго
 • Та чадна гэж бодож байвал Таны зөв, Та чадахгүй гэж бодож байвал бас л Таны зөв

  Henry Ford
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn