Нийгмийн хариуцлага


Хасу Мегаватт компани нь ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг сахихын зэрэгцээ өөрсдийн салбартаа чанартай үйлчилгээ, манлайлал, өндөр ур чадвартай байх үүрэг хүлээсэн билээ. Компаний нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бидний хүлээсэн үүрэг бол компаний үр ашгийг хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид, ажилчид, бизнесийн хамтрагчид болон бусад салбар хэсгүүддээ урт хугацаанд түгээх явдал юм. Түүнчлэн компаний Бизнесийн ёс зүйн дүрмийн дагуу манай ажилтнууд, менежерүүд, мэргэжилтнүүд нь компанийн нэгдмэл байдал, итгэлцлийг хамгаалах, сурталчлахын тулд өөрсдийгөө удирдан чиглүүлж ажилладаг.