Зөвлөх үйлчилгээ

Хасу Мегаватт ХХК нь үйлдвэрлэлийн бүрэн тоноглогдсон байгууламж, оффис, үйлчилгээний барилга байгууламж, материал хадгалах агуулах болон авто баазын барилга байгууламжуудтай.

Төмөр хийцийн үйлдвэр, Агуулах болон Оффисын барилга байгууламж

Төмөр хийцийн үйлдвэр, агуулах болон оффисын цогцолбор барилга нь Улаанбаатар хотод байрладаг бөгөөд 2010 онд ашиглалтанд орсон. Нийт 6400м2 талбайтай. Үүнээс төмөр хийц болон оффис 3200м2, материал хадгалах агуулах нь 2300m2 , үйлчилгээний барилга байгууламж 900м2 талбайтай.

Авто бааз

Манай авто бааз нь Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн бүсэд байрладаг бөгөөд нийт 1600м2 талбайтай. Авто баазад компаний хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүд, ажилчдад үйлчлэх зориулалттай тээврийн хэрэгслүүд, ковшууд, кранууд болон ачааны машинууд багтана.

 • Дэлхийд танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно

  алсын хараа
 • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан, харилцагч, зөв менежмент

  үнэт зүйлс
 • Хууль ёс, компанийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, үргэлж хөгжиж, шинийг эрэлхийлж Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулана.

  Эрхэм зорилго
 • Henry Ford
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn