ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХАЛААЛТЫН БАЙГУУЛАМЖУУДИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ


"Оюу толгой" ХХК

Хасу Мегаватт ХХК нь Оюу толгой уурхайн дулааны төв станц, дулаан дамжуулах төвүүд, дулааны шугам сүлжээ зэрэг төслийн дэд бүтцийн томоохон байгууламжуудыг барилгажилтын шатнаас нь хүлээн авч туршилт тохируулгын ажлыг амжилттай гүйцэтгэн 2013 оноос эхлэн уг байгууламжуудын ашиглалт, засварын ажлын урт хугацааны стратегийн онцлогтой төслийг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор тоноглогдсон 72МВт хүчин чадалтай уг дулааны станц нь гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, өсөн нэмэгдэх дулааны хэрэглээг хангах зорилгоор 2019 оноос өргөтгөл хийгдэж хүчин чадал нь нийт 130 МВт болж нэмэгдсэн.Төслийн ажлыг аюулгүй ажиллагааны өндөр соёлтойгоор амжилттай гүйцэтгэж 2020 оны 5 сарын байдлаар нийт 2678 өдөр 1,572,341 хүн/цаг осол зөрчилгүй, технологийн аваар сааталгүй ажиллаад байна.

Төслийн мэдээлэл
 • Байршил
 • Гэрээний дугаар
 • Эхэлсэн Огноо
 • Нийт хүн /цаг
 • Үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдөр
 • Нийт үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүч
Тайлбар
 • Өмнөговь аймаг Ханбогд сум, Оюу толгой төсөл
 • CW2133173
 • 2013-10 сар
 • 1,572,341 хүн /цаг
 • 2678 өдөр
 • 802,454 МВт
 • Дэлхийд танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно

  алсын хараа
 • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан, харилцагч, зөв менежмент

  үнэт зүйлс
 • Хууль ёс, компанийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, үргэлж хөгжиж, шинийг эрэлхийлж Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулана.

  Эрхэм зорилго
 • Henry Ford
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn