Дараах нээлттэй ажлын байруудад урьж байна

Эхлэх хугацаа: 2020/04/01 - Дуусах хугацаа: 2020/04/15

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэмэлт мэдээлэл