СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ ТӨСӨЛ


Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар

‘‘Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр’’ сэлбэ дэд төв (хэсэг-2 ) төсөл тендерт “Хасу Мегаватт’’ ХХК, ‘‘White Phoenix’’ ХХК, ‘‘Эвттрак’’ ХХК-ийн түншлэл ялж дараах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.

Төслийн мэдээлэл
 • Төсөл дуусах хугацаа
Тайлбар
 • 2020 оны 09-р сарын 30 өдөр
 • Дэлхийд танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно

  алсын хараа
 • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан, харилцагч, зөв менежмент

  үнэт зүйлс
 • Хууль ёс, компанийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, үргэлж хөгжиж, шинийг эрэлхийлж Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулана.

  Эрхэм зорилго
 • Henry Ford
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn