Хүний нөөцийн бодлого

Бид “Хасу Мегаватт” ХХК-н Эрхэм зорилго болон Үнэт зүйлсийг баримтлан ажиллахыг эрхэмлэдэг.

 

Сонгон шалгаруулалт

Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгож, ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг.

Нээлттэй ажлын байруудыг  манай цахим хуудасны Нээлттэй ажлын байр болон www.biznetwork.mn –н “Хасу Мегаватт” ХХК – ны хуудсаар зарладаг.

 

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц дараахь байдлаар шалгаруулалт хийнэ. Үүнд:

 • Ажлын байрны өргөдлүүдийг зард дурдсан шалгуурын дагуу анкетын шалгаруулалт хийнэ.
 • Анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн өргөдөл гаргагчаас мэргэжлийн тестийн шалгалт авна.
 • Мэргэжлийн тестийн шалгалтанд тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлаганд урина.
 • Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолтыг шалгах зэрэг багтдаг.

 

Сонгон шалгаруулах комисс хоёр ба түүнээс дээш гишүүдээс бүрдэнэ. Эцсийн шийдвэрийг нэг хүн дангаар гаргадаггүй.

 • Дэлхийд танигдсан чадварлаг багтай хөгжлийн түлхүүр компани болно

  алсын хараа
 • Эерэг хандлагатай бүтээлч ажилтан, харилцагч, зөв менежмент

  үнэт зүйлс
 • Хууль ёс, компанийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, үргэлж хөгжиж, шинийг эрэлхийлж Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулана.

  Эрхэм зорилго
 • Henry Ford
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn