Менежментийн тогтолцоо

Бид 2016 оноос ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, MNS OHSAS 18001:2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна. Мөн 2020 онд MNS OHSAS 18001:2012 стандартаас ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны шинэчлэгдсэн стандарт руу шилжин баталгаажуулалтаа авсан. Энэхүү гэрчилгээнүүд нь Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн форум /IAF/-аар баталгаажсан нь бидний үйл ажиллагаа олон улсын шаардлагыг хангаж байгааг илэрхийлэх юм.

 

 • Дэвшилтэт технологи, мэдлэг туршлага шингээсэн ган хийц, эрчим хүчээр өнөөгийн болон ирээдүйн хэрэгцээг тасралтгүй хангагч, хөрөнгө оруулагч, нээлттэй нэгдэл болно.

  алсын хараа
 • – Аюулгүй ажиллагаа                                                  – Сэтгэл ханамжтай харилцагч талууд                 – Тасралтгүй, тогтвортой хөгжил
  – Эерэг хандлагатай бүтээлч хамт олон                  – Бизнесийн ёс зүй

  үнэт зүйлс
 • Дэлхийд танигдсан чанар, үнэ цэнэ, цогц шийдэл – Хасу Мегаватт

  Эрхэм зорилго
 • Би удаан алхдаг. Гэхдээ хэзээ ч арагшаа алхдаггүй.

  ABRAHAM LINCOLIN
 • Чадна гэдэгт итгэснээр Та замынхаа талыг туулж байгаа

  Theodore Roosevelt
 • “Боломжгүй (impossible) зүйл гэж үгүй, үг нь хүртэл i’m possible (би боломжтой)

  Audrey Hepburn