Шагнал


2009 он
Шилдэг барилгын гүйцэтгэгч

Оюу Толгой төслийн “Шилдэг барилга угсралт”-ын гүйцэтгэгч компаниар шалгарав.

2009 он
ТОП-100 Аж Ахуйн Нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2008 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2011 он
Эрдэнийн говь

Оюу Толгой төслийн Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч, ханган нийлүүлэгч  байгууллага.

2011 он
ТОП-150 Аж ахуйн нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2010 оны ТОП-150 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2012 он
Шилдэг аюул осолгүй ажилласан компани

Оюу Толгой төслөөс 2011 оны 4-р сараас 2012 оны 4-р сарын 29-н хүртэл 930’770 хүн цаг аюул осолгүй ажилласанд олгов.

2012 он
ТОП-150 Аж Ахуй нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2011 оны ТОП-150 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2012 он
"Бөртэ Чоно"

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дээд шагнал “Бөртэ Чоно” Шилдэгийн шилдэг спортын Мегастарс клуб, Шилдэгийн шилдэг Олимпийн зүтгэлтэн Хасу Мегаватт ХХК-ийн Ерөнхий захирал Ж. Түмэн-Аюуш

2013 он
Эрдэнийн говь

Оюу Толгой төслийн Шилдэгийн шилдэг ханган нийлүүлэгчээр шалгарав.

2013 он
ТОП-150 Аж ахуйн нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2012 оны ТОП-150 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2014 он
Шилдэг хувийн хэвшлийн байгууллага

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит үйлдвэр компани, хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас ажлын үр дүн, онцгой амжилт бүтээлээрээ Эрчим хүчний салбарын “2014 оны шилдэг хувийн хэвшлийн байгууллага”-аар шалгарав

2014 он
ТОП-100 Аж ахуйн нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2013 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2015 он
ТОП-100 Аж ахуйн нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2014 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2015 он
"Бөртэ Чоно"

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дээд шагнал “Бөртэ Чоно” Шилдэгийн шилдэг спортын Мегастарс клуб

2016 он
"Бөртэ Чоно"

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дээд шагнал “Бөртэ Чоно” Шилдэгийн шилдэг спортын Мегастарс клуб

2017 он
Шилдэг хувийн хэвшлийн байгууллага

Эрчим хүчний салбарын 2017 оны “Шилдэг хувийн хэвшлийн байгууллагаа”-аар шалгарав.

2017 он
"Бөртэ Чоно"

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дээд шагнал “Бөртэ Чоно” Шилдэгийн шилдэг спортын Мегастарс клуб

2018
ТОП-150 Аж ахуй нэгж

Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран Монгол улсын 2017 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2020
Сайжруулалтын медал

Оюу Толгой төслийн тэргүүлэх таван зорилтын хүрээнд салбар, нэгжүүдийн дундаас аюулгүй ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагааны шилдэг сайжруулалтуудыг шалгаруулдаг уламжлалтай. Манай дулааны станцын багын санаачилж хэрэгжүүлсэн сайжруулалтуудаас 2020 оны I улиралд “Аюулгүй ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах самбар”, II улиралд шохойн чулууны хэрэглээг бууруулж жил тутмын төсвийн зардлаас 180 мянга орчим ам.доллар хэмнэсэн “Шохойн чулууны хэмнэлт” сайжруулалтууд улирлын шилдэгүүдээр шалгарлаа