Гүүрэн краны оператор ажилд урьж байна

Эхлэх хугацаа: 2021/06/08 - Дуусах хугацаа: 2021/07/08

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэмэлт мэдээлэл