Дараах нээлттэй ажлын байрууд зарлагдлаа

Эхлэх хугацаа: 2021/09/03 - Дуусах хугацаа: 2021/10/03

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэмэлт мэдээлэл