Ковид – 19 цар тахал ба сэтгэцийн эрүүл мэнд

2021-04-23 / Нийтэлсэн: Админ
Нийт ажилчдадаа Ковид-19 цар тахал ба сэтгэцийн эрүүл мэнд сэдэвт сургалтыг онлайнаар зохион байгууллаа.

 

Хөл хорионы энэ хүнд байдлын үед сэтгэлзүйгээ хэрхэн тогтвортой байлгах арга аргачлалын талаар мэдээлэл олголоо.

Та бүхэн гэр гэртээ байж

Хором мөч бүхнийг гэр бүлдээ..